Ürünler

single-06

Kaçak akım koruma şalteri, artık akım devre kesicisi veya toprak arızası devre kesicisi, devam eden bir elektrik çarpmasından ciddi zararı önlemek için bir elektrik devresini hızla kesen bir cihazdır. Elektrik devrelerinin kontrol edilmesini sağlamanın yanı sıra, insanları dolaylı ve doğrudan temaslara karşı korumaktadır. Ayrıca, yalıtım hatalarından kaynaklanan yangın tehlikelerine karşı tesisatları korumaktadır. Kaçak akım koruma şalterleri; konut, üçüncül sektör ve sanayide kullanılmaktadır. RCCB kaçak akım koruma şalterleri, EN 61008-1 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Seçim

Algılanabilir dalga formu

AC Sınıfı

Yavaş artan sinüzoidal AC artık akımlar için açma sağlanır.

A Sınıfı

Ani uygulanan veya yavaş artan sinüzoidal AC artık akımlar ve darbeli DC artık akımlar için açma sağlanır.

S, G/SI Sınıfı

Açma sadece sinüzoidal AC artık akımlar için değil, ani uygulanan veya yavaş artan darbeli DC artık akımlar için de sağlanır. S, G/SI tipi, harmoniklerin ve geçici dalgalanmaların neden olduğu sahte açmaya karşı filtrelidir.  8/20us dalgalanma 3000A'nın etkisiyle elde edilen bu yüksek bağışıklık ile RCCB hala kararlı durumda olacaktır.

Açma Hassasiyeti

10mA - hassas cihaz kaçak korumasında ve banyoda kullanımı mevcuttur.

30mA - doğrudan temasa karşı ek koruma sağlar.

100mA - dolaylı temaslara karşı koruma sağlamak için IΔn <50/R formülüne göre topraklama sistemiyle koordinelidir.

300mA/500mA - dolaylı temaslara ve yangın tehlikesine karşı koruma sağlar.

Açma Süresi

Anlık

Anlık açma (zaman gecikmesi olmadan) sağlar.

Kısa Zaman gecikmesi

En az 10ms herhangi bir açma sağlar.

Seçici

Akış yönüne yerleştirilmiş seçici olmayan bir RCD ile tam ayrım sağlar.

RCCB Serileri

DEKO RCA Serisi 6 kA

DEKO RCB Serisi 10 kA

DEKO RCK Serisi B TYPE 10 kA

RCCB

Technical Data

RCCB RCCB RCCB RCCB RCCB